OKR- Oppskrift på suksess

Se for deg en suksessrik bedrift. Hvordan har de klart å nå målene sine? hva legger de vekt på? hvilke kommunikasjonsstrategi har de brukt? og hvordan har man klart å få så mange mennesker til å samarbeide mot ett og samme mål? Spørsmålene er mange. Mest sannsynlig har denne bedriften tatt i bruk et styringssett som kalles OKR. 

Hva er OKR?

OKR står for Objective, Key Results. I følge INEVO defineres OKR som et enklere styringssett som bedrifter tar i bruk for å sette seg høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Samtidig bidrar OKR til å forbedre internkommunikasjonen i selskaper ved at alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet. I det store og det hele handler OKR om at du skal svare på to grunnleggende spørsmål som; hva ønsker du å oppnå? (Objective) og hvordan har du tenkt å komme dit? (Key Results). 

Bilde hentet fra Medium.com

Objective og Key Result

For å forstå hva disse ordene virkelig betyr i bedriftssammenheng må vi gå i dybden. Objective stiller som nevnt spørsmålet om hva man ønsker å oppnå. Dette tvinger bedrifter til å analysere sine visjoner og verdier for å kunne komme frem til et mål de ønsker å oppnå og rette fokus mot. Key Result på sin side handler om hvordan man har tenkt på komme dit. Med andre ord betyr det at bedrifter må analysere det målet de har satt seg for så å utarbeide konkrete tiltak som skal fungere som en veiviser frem mot målet. For at prosjektet skal bli en suksess gjennom OKR er det helt nødvendig at bedrifter evner å navigere seg i takt med endringer som vil forekomme. Det vil derav være helt essensielt å legge mye fokus på kommunikasjon og effektivitet.

Hvem bruker OKR?

Bedrifter som du kan se et bilde av her nede er blant annet store ledende selskaper som bruker OKR som sitt strategiske rammeverk. Når det er sagt så er det overraskende mange norske bedrifter som ikke kjenner til systemet. 

Bilde hentet fra INEVO.no

Hvorfor bruke OKR og hvordan implementere det

OKR er kjent for å være et enkelt styresystem og bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. INEVO presentere 4 fordeler med å benytte OKR:

 1. De viktgiste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

For å implementere OKR i bedriften, er det flere eksperter som anbefaler å begynne i et lite team, f. eks i en ledergruppe eller i et team med noen som liker å teste ut nye ting eller der det er høy grad av tillit. Test deretter ut dette teamet i et kvartal og se hvordan det går. 

INEVO presenterer 8 tips til hvordan man implementerer OKR i bedrifter:

 1. Send ut nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKR
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement
 3. Introforedrag om OKR
 4. Avtal en 2-timers workshop
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

Sist men ikke minst- Del suksessen og spre det organisk i organisasjonen- hjelp flere avdelinger i gang.

Emilie Gunnerød

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Personlig merkevarebygging og LinkedIn

Vi er i gang med tredje modul i Digital Markedsføring og e- handel er oppført som hovedtema. Foreleser Karl Philip skal ta oss gjennom denne delen av faget hvor vi blant annet skal lære om hvordan vi oppretter og implementerer vår egen netthandel samt hvordan man jobber mer aktivt for å skape verdi gjennom LinkedIn. Jeg ser frem imot å lære mer om viktigheten av LinkedIn og ikke minst e- handel som anses å være en svært stor konkurransearena i dag. 

I første forelesning som foregikk via Zoom presenterte tre gjesteforelesere og tidligere studenter seg med bakgrunn i faget. Disse tre ga oss et innblikk i deres utførte oppgaver og delte sine kunnskaper og erfaringer rundt dette.

(Bilde hentet fra smwguiden.dk)

Kort om Julie E. Melbye Foss

Julie som forøvrig fortsatt er student på Høyskolen Kristiania har klart å skaffe seg relevant jobb allerede før uteksamineringen og virket å trives med det. Hun kunne fortelle at hun i mai 2019 fikk jobb i INEVO hvor hun jobber som Operativ markedsassistent. Deres strategiske rammeverk heter “OMA- modellen” og beskrives som en ny samarbeidsmodell som bidrar til å løse mange av utfordringene knyttet til digital markedsføringskompetanse i norske bedrifter. Ettersom Julie har gjennomført dette faget har hun naturligvis også laget en nettbutikk. Julie og hennes gruppe opprettet en e-handels nettside med fokus på interiør og interiørveiledning ved navn MINEA studio.

(Printscreen fra forelesning)

Personlig merkevarebygging

Personlig merkevarebygging er et begrep som brukes mye i dagens samfunn. Begrepet handler om hvordan man markedsfører- og fremhever seg selv og sin kjernekompetanse for å gjøre seg synlig samt skape oppmerksomhet rundt eget merkevare. Dette kan for eksempel være for en potensiell arbeidsgiver. Det handler i bunn og grunn om å skille seg ut i mengden av konkurrenter som kan ha det samme målet som deg selv. Det sies at personlig merkevarebygging er et sikkert konkurransefortrinn. Hva må da ligge til grunn for dette?

Bli en god LinkedIn’er

Julie Melbye presenterer en firestegs- prosess til hvordan man blir attraktiv på LinkedIn:

 1. Optimaliser profil handler om at du aktivt jobber med å opprettholde en god standard på profilen din.
 2. Bygg nettverk handler om at du skaper en nettverk eller potensielle dører som du kan banke på.
 3. Produser og publiser handler om at du produserer og publiserer innhold som du poster på profilen din for å gjøre deg mer synlig. Her fremhever du dine interesseområder som på sikt kan føre til at du samsvarer med for eksempel verdiene eller visjonene til en potensiell arbeidsgiver. 
 4. Direkte kontakt handler om at du tar initiativet til å knytte kontakt med arbeidsmarkedet og viser de interesse 
(Bilde hentet fra Opus-consulting.no)

Videre presenterer Julie 8 steg til en vellykket LinkedIn profil:

 1. Førsteinntrykk

Førsteinntrykk er svært viktig når det kommer til hvordan du blir oppfattet utad. Det kan hende at du kan miste mange muligheter på veien ved å gi et feil førsteinntrykk.  

 1. Profilbilde

Et profilbilde sier mer enn tusen ord. Det kan gi inntrykk av deg både positivt og negativt og det anbefales å legge tid i å finne eller ta et bilde som presenterer deg og ditt mål. 

 1. Kontaktinformasjon

Det er viktig at du holder kontaktinformasjonen din oppdatert slik at du ikke blir kontaktet på en gammel mail eller et mobilnummer som ikke lenger er aktivt. Her kan man i stor grad gå glipp av mulighetene. 

 1. Sammendrag

Sammendraget ditt handler om hva du ønsker å fremheve med deg selv på profilen. Hvis du ønsker å fremheve at du for eksempel har en Master i markedsføring bør kanskje dette ligge øverst for at en potensiell arbeidsgiver ikke skal gå glipp av deg. 

 1. Arbeidserfaring og utdanning

En potensiell arbeidsgiver vil først og fremst spørre om arbeidserfaring. Da må man heller ikke glemme at all erfaring er god erfaring. Det er viktig å sette seg mål utover dette og det vil gi et inntrykk av hva en arbeidsgiver kan forvente av deg.  

 1. Ferdigheter

I dette steget har du en gylden mulighet til å få frem dine nøkkelegenskaper som en arbeidsgiver vil sammenligne med ved en potensiell ansettelse. Legg til de ferdighetene du anses deg selv å være flink til, men også hva andre mener du er god til. Dine kontaker kan nemlig anerkjenne deg på dine ferdigheter.  

 1. Anbefalinger

Anbefalinger anses å være svært verdifullt da det kan ses på som en referanse fra arbeidsgiver eller kontakter du har i nettverket ditt. Her fremkommer et “bilde” av dine kvaliteter og/eller hvordan du fremstår som person ovenfor arbeidsmarkedet. 

 1. Interesser og aktivitet 

Her bør du legge inn hva dine interesseområder er og hva du står for. Man kan si at dette utgjør en del av puslespillet fra en arbeidsgivers ståsted. Det inntrykket en arbeidsgiver har fått av deg frem til nå vil vise seg å stemme eller ikke. Hvis det stemmer kan man si at du har klart å utarbeide en svært god profil som viser godt hvem du er. 

Så hva er det egentlig som må ligge til grunn for at personlig merkevarebygging skal være et sikkert konkurransefortrinn?

I dagens arbeidsmarked er nåløye trangt. Det er mange om beinet og alle vil kapre drømmejobben. Jeg er overbevist om at alt handler om hva du selv gjør og hvor mye tid du legger i å produsere din egen personlig merkevare. Du er nødt til å bevege deg utenfor din egen komfortsone for å kunne nå målene du har satt deg og for å oppnå fremgang og suksess. Julie nevnte blant annet det å lage en egen Youtube kanal. Det er for mange å tråkke langt utenfor sin sone, men det er sånt som må til. Du må ha en stå- på vilje og klare å skille deg ut som en unik person som alle arbeidsgivere gjerne vil ha en bit av. Som svar på tale så handler det kun om deg som person.

-Emilie Gunnerød